LỰA CHỌN GIỮA VIẾT CODE NGẮN HAY VIẾT CODE DÀI?

Để lập trình một ứng dụng thành công trong lĩnh vực CNTT, bạn phải đưa ra một số quyết định nhỏ nhất định trong khi cố gắng giải quyết một loạt thách thức lớn hơn. Bạn thông minh đến mức nào khi đưa ra những đánh giá như vậy và việc bạn tạo ra các đoạn mã lớn hay ngắn, […]