Để lập trình một ứng dụng thành công trong lĩnh vực CNTT, bạn phải đưa ra một số quyết định nhỏ nhất định trong khi cố gắng giải quyết một loạt thách thức lớn hơn. Bạn thông minh đến mức nào khi đưa ra những đánh giá như vậy và việc bạn tạo ra các đoạn mã lớn hay ngắn, phụ thuộc nhiều hơn vào sở thích, tài năng và kết quả mong muốn của bạn. Vì vậy, bạn có thể đang nghĩ, cái nào tốt hơn: code dài hay code ngắn?

Đầu tiên, tính dễ đọc

Theo Martin Fowler, một kỹ sư phần mềm giàu kinh nghiệm, “bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể tạo ra mã mà máy móc có thể hiểu được. Các lập trình viên giỏi phát triển mã mà con người có thể hiểu được ”.

Viết mã của bạn với mục đích làm cho nó hữu ích cho người khác. Một mặt, bất kể bạn sử dụng nhiều hay ít mã, nó sẽ được xử lý bởi máy tính. Mặt khác, mã nguồn của bạn có thể phát triển trong tay của những người khác, những người cần hiểu cách mã hoạt động và những thay đổi mà họ nên thực hiện.

Kết quả là, khi nói đến lập trình, khả năng đọc thường quan trọng hơn số lượng dòng mã.

Thứ hai, tính bảo trì

Code ngắn và không rõ ràng có thể khó duy trì. Nó có thể gây ra các vấn đề như sai lầm và tăng chi phí trong quá trình bảo trì chất lượng. Nó cũng có thể gây ra khó khăn về động lực cho bạn với tư cách là một lập trình viên.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn phát triển một đoạn code nhỏ và phát hiện ra rằng bạn không thể mô tả nó? Code dài hơn, kỹ lưỡng hơn có thể giúp bạn tái tạo lại bản thân dựa trên những gì bạn đã viết và lý do tại sao bạn làm theo cách cụ thể đó.

Code dài hơn làm cho việc gỡ lỗi một chương trình dễ dàng hơn đáng kể vì có nhiều biến hơn để kiểm tra và vị trí để chèn các điểm ngắt.

Mặt khác, code ngắn và khó hiểu có thể lãng phí thời gian và tiền bạc khi các kỹ sư nâng cấp hoặc viết lại code cũ để kết hợp các tính năng mới dễ bảo trì hơn về lâu dài.

Thứ ba, tính hiệu quả

Các bit mã ngắn hơn có thể hiệu quả hơn việc gửi mã qua nhiều dòng. Với nhiều dòng mã hơn, càng có nhiều khả năng xuất hiện các lỗ hổng ẩn và việc xác định chúng có thể khó khăn hơn.

Nhiều dòng mã có thể tạo ra các hiệu ứng giống nhau (hoặc có khả năng tốt hơn) so với ít dòng mã hơn. Giảm số lượng mã trong một công việc làm giảm tần suất mắc lỗi, đặc biệt nếu mã nguồn rõ ràng, dễ đọc và có thể bảo trì.

 

Leave a Reply