CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ BUSINESS INTELLIGENCE

Theo yêu cầu của đa số, Business Intelligence được tạo ra để giải quyết các thách thức về dữ liệu. Vậy, Business Intelligence là gì? Nó phụ trách những nghiệp vụ nào? Nếu bạn chưa rõ, hãy đọc bài viết dưới đây. Thuật ngữ “Business Intelligence” có nghĩa là gì? BI là viết tắt của Business Intelligence. BI là từ […]

TÌM HIỂU NGHỀ LẬP TRÌNH VIÊN DI ĐỘNG

Một trong những vị trí được yêu cầu nhiều nhất trong lĩnh vực CNTT hiện nay là nhà phát triển di động hoặc lập trình viên di động. Với xu hướng ưu tiên di động, việc sở hữu một chiếc điện thoại đã trở nên quá đơn giản. Do đó, nghề lập trình viên phát triển phần mềm và ứng […]