CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ BUSINESS INTELLIGENCE

Theo yêu cầu của đa số, Business Intelligence được tạo ra để giải quyết các thách thức về dữ liệu. Vậy, Business Intelligence là gì? Nó phụ trách những nghiệp vụ nào? Nếu bạn chưa rõ, hãy đọc bài viết dưới đây. Thuật ngữ “Business Intelligence” có nghĩa là gì? BI là viết tắt của Business Intelligence. BI là từ […]