Theo yêu cầu của đa số, Business Intelligence được tạo ra để giải quyết các thách thức về dữ liệu. Vậy, Business Intelligence là gì? Nó phụ trách những nghiệp vụ nào? Nếu bạn chưa rõ, hãy đọc bài viết dưới đây.

Thuật ngữ “Business Intelligence” có nghĩa là gì?

BI là viết tắt của Business Intelligence. BI là từ viết tắt của kiến ​​thức kinh doanh trong tiếng Việt. Trí tuệ kinh doanh có một số lợi thế. Do đó, nó có thể được mô tả theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh.

Về cơ bản, mọi lựa chọn của công ty phải được dựa trên kết quả của một nghiên cứu dữ liệu. Vậy, thông tin đó sẽ đến từ đâu? Mục tiêu của Business Intelligence là thu thập và chắt lọc thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để chuyển dữ liệu thô thành dữ liệu có thể sử dụng được.

Tiếp theo, Company Intelligence sẽ tạo một cơ sở thông tin có cấu trúc phù hợp cho các hoạt động kinh doanh dựa trên dữ liệu này. Hơn nữa, BI chịu trách nhiệm đánh giá và tối đa hóa giá trị của dữ liệu đó cho người tiêu dùng. Nói chung, kinh doanh thông minh (BI) là một công nghệ cho phép người dùng sử dụng dữ liệu một cách thông minh và hiệu quả hơn.

Hiệu quả của Business Intelligence là rất đáng kể. BI có thể được định nghĩa là quá trình phát triển các kỹ năng và đào tạo của các doanh nghiệp xử lý thông tin. BI còn được xem như một ứng dụng, một công cụ xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ. Hơn nữa, do khả năng dự báo các xu hướng trong tương lai, Trí tuệ Doanh nghiệp có tác động đáng kể đến các lựa chọn kinh doanh chính.

Tóm lại, một công ty khó có thể hoạt động hiệu quả nếu nó không hiểu Business Intelligence là gì.

Cơ cấu tổ chức của Business Intelligence là gì?

Trí tuệ kinh doanh được tạo thành từ ba thành phần riêng biệt. Điều này bao gồm những điều sau:

– Kho dữ liệu: Thành phần này đóng vai trò là nơi lưu trữ tất cả các loại dữ liệu, cả dữ liệu thô và đã xử lý.

– Khai phá dữ liệu: Công cụ này sử dụng các kỹ thuật khai thác dữ liệu như phân loại (Class), phân cụm (Clustering), và dự đoán (Prediction) …

– Nhà phân tích kinh doanh: Sử dụng kết quả Khai thác dữ liệu, Nhà phân tích kinh doanh sẽ tiến hành đưa ra các lựa chọn kinh doanh phù hợp với tình hình.

Ba thành phần của Business Intelligence rõ ràng có liên quan với nhau. Tuy nhiên, tại sao không gọi chúng là các quy trình hoạt động? Lý do cho điều này là vì mỗi tổ chức sẽ có một yêu cầu riêng cho BI. Không có quy định nào yêu cầu các công ty phải thực hiện cả ba quy trình BI. Người dùng có thể hoàn toàn thích ứng tùy thuộc vào hoàn cảnh. Vì vậy, sẽ có ba thành phần, không phải ba giai đoạn hoạt động, theo lý thuyết phân loại Business Intelligence.

 

Leave a Reply